PROJEKČNÍ ateliér

Ing. Miroslav Kubík


NABÍZÍME

 • - Projektová dokumentace
 • - Architektonická studie
 • - Rekonstrukce
 • - Požárně bezpečnostní řešení
 • - Statické posudky
 • - Inženýrská činnost
 • - Poradenská činnost
Team
 • ING. MIROSLAV KUBÍK
  Autorizovaný inženýr ČKAIT 0400268
 • BOŽENA KUBÍKOVÁ
  Autorizovaný inženýr ČKAIT 0401507
 • ING. ARCH. JITKA KUBÍKOVÁ
  Architekt